Zasady wypożyczenia książek

REGULAMIN BUDDYJSKIEJ BIBLIOTEKI „BODHIDHARMA” 

I. Zasady wypożyczenia książek do domu

W naszej buddyjskiej bibliotece mamy bogatą ofertę cennych, często powszechnie niedostępnych już na rynku wydawniczym książek, dlatego w celu ochrony i ewentualnego poszerzania księgozbioru przedstawiamy zasady ich wypożyczania.

Kaucja
 • Członkowie ZBZ „BODHIDHARMA” oraz Klubu Czytelników Buddyjskiej Biblioteki "Bodhidharma" (patrz punkt poniżej) nie wpłacają kaucji.
 • Pozostałe osoby, które chcą korzystać ze zbiorów biblioteki, wpłacają kaucję w wysokości 50 zł w momencie wypożyczenia książki. W momencie zwrotu książki, jeśli mają czyste konto i nie wypożyczają kolejnej pozycji, kaucja zostaje zwrócona.
 • Dodatkowe opłaty za wypożyczenie na rzecz wspierania rozwoju biblioteki (dotyczy wszystkich z wyjątkiem członków Klubu Czytelników Biblioteki ZBZ):

 • Do 2 tygodni bez opłat.
 • Na okres 3 - 6 tygodni – 1zł/ tydzień (licząc od 3. tygodnia).
 • Na okres 7 - 16 tygodni (2-4 miesiące) – 2zł/ tydzień (licząc od 7. tygodnia).
 • Na okres powyżej 16 tygodni – 5zł/ tydzień (licząc od 17. tygodnia).
 • Opłaty pobierane są za każdy rozpoczynający się tydzień. Przykładowo, czytelnik oddał książkę po 16 dniach, płaci wówczas dodatkowo 1 zł, ponieważ rozpoczął się już 3. tydzień.
 • Czas wypożyczenia i ilość wypożyczanych książek (dotyczy wszystkich z wyjątkiem członków Klubu Czytelników Biblioteki ZBZ):
 • Sugerowany czas wypożyczenia książki to 1 miesiąc – zwłaszcza w przypadku, kiedy jest to jedyny egzemplarz w bibliotece. Jeśli nie ma chętnych na wypożyczenie danej pozycji, można książkę wypożyczyć na dłużej.
 • Czytelnik może mieć na koncie do 3 książek.

Zgubienie książki
 • Członkowie ZBZ „BODHIDHARMA” oraz Klubu Czytelników Biblioteki ZBZ zobowiązani są kupić książkę o tym samym tytule (może być używana, ale w dobrym stanie) lub wpłacić kwotę równą ustalonej wartości książki. Mogą też zakupić na rzecz biblioteki inną książkę w zamian (po ustaleniu z koordynatorem biblioteki, czy ZBZ jest nią zainteresowany).
 • Pozostali czytelnicy, jeśli odkupią książkę o tym samym tytule (może być używana, ale w dobrym stanie) lub przekażą na rzecz biblioteki inną, ciekawą pozycję (po ustaleniu z koordynatorem biblioteki, czy ZBZ jest nią zainteresowany), otrzymają zwrot kaucji. Jeśli nie, kaucja zostanie zatrzymana, a w przypadku, kiedy wartość zgubionej książki przekroczy wartość kaucji, czytelnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę.


Klub Czytelników Buddyjskiej Biblioteki "Bodhidharma"

 • Jeśli ktoś przewiduje regularnego korzystania z biblioteki, proponujemy przystąpienie do Klubu Czytelników Buddyjskiej Biblioteki "Bodhidharma". Nie musi być członkiem Związku Buddystów Zen "Bodhidharma". Opłata za członkostwo to 108 zł/ rok. Tym samy członek klubu wspiera rozwój biblioteki i przysługują mu pewne ulgi: 
 • Nie musi wpłacać kaucji.
 • Może wypożyczać książki do 2 miesięcy bez opłat (powyżej tego okresu będzie naliczona kwota 2 zł/ tydzień).
 • Może mieć na koncie do 10 książek.
Wypożyczanie książek pocztą
 • Książki do domu można wypożyczyć na miejscu (Ośrodek Zen ZBZ "Bodhidharma" Warszawa - Falenica ul. Filmowa 32)
 • lub pocztą, zamówioną książkę przesyłamy listem poleconym na podany adres i po przeczytaniu książki prosimy o odesłanie z powrotem także listem poleconym . Koszty wysyłki opłaca Czytelnik. (Przelewając na konto opłatę pocztową + kaucja + ewentualne inne opłaty). Nr konta 21 1020 1127 0000 1702 0083 5132 

I. Zasady wypożyczenia książek na miejscu
 w trakcie opracowania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz